Chat | Piteam.vn Diễn Đàn Công Nghệ
 1. chúng tôi đã cho phép người dùng thay đỗi đa giao diện. vui lòng kéo xuống dưới cùng

  Thông báo : chúng tôi đã change tên miền Piteam.vn , tên miền củ vẫn có thể sử dụng để truy cập, những sẽ bị chuyễn hướng qua tên miền chính ,

  Claim Key
  Upgrades Profile to VIP

  Các vấn đề khác bạn có thể truy cập vào đây với những câu hỏi ngoài việc kích hoạt win và office

Chat

Chat

Giúp đỡ
hi guy
  1. Hiện tại không có người trò chuyện.
  1. 23/4/19 lúc 09:51
  2. 23/4/19 lúc 10:02
   Chat Bot: thinhnhd đã mở chủ đề mới là "Comodo Dragon Internet Browser" trong Phần Mềm.
  3. 23/4/19 lúc 13:06
   Chat Bot: dhainam đã mở chủ đề mới là "Office 2010 Proplus Key VL MAK nhiều lượt" trong Share Key & Account.
  4. 23/4/19 lúc 19:28
   Chat Bot: LongEngie đã mở chủ đề mới là "Office Visio Proffessional 2016" trong Windows & Office.
  5. 23/4/19 lúc 22:01
   Chat Bot: leemask là thành viên mới nhất của Diễn đàn. Hãy chào mừng!
  6. 24/4/19 lúc 08:50
  7. 24/4/19 lúc 12:32
   Chat Bot: dhainam đã mở chủ đề mới là "Nvidia 1650 lên kệ. Review" trong Phần Cứng.
  8. 24/4/19 lúc 13:35
   Chat Bot: Binzz đã xóa tất cả các tin nhắn.
  9. 24/4/19 lúc 21:00
   Chat Bot: thinhnhd đã mở chủ đề mới là "Windows Server 2019 RTM ServerStandard Retail" trong Share Key & Account.
  10. 24/4/19 lúc 21:01
   Chat Bot: thinhnhd đã mở chủ đề mới là "Windows Server 2016 RTM ServerDatacenter Retail" trong Share Key & Account.
  11. 24/4/19 lúc 21:04
   Chat Bot: thinhnhd đã mở chủ đề mới là "Windows Server 12 R2 RTM ServerStandard Retail" trong Share Key & Account.
  12. 25/4/19 lúc 08:10
   Chat Bot: thinhnhd đã mở chủ đề mới là "Ransomware Defender version 4.1.8" trong Phần Mềm.
  13. 25/4/19 lúc 08:40
   25/4/19 lúc 13:17
   thinhnhd @ thinhnhd: Bóc tem
   25/4/19 lúc 13:17
   Binzz @ Binzz: cc
  14. 25/4/19 lúc 13:36
   Chat Bot: Binzz đã mở chủ đề mới là "Office Pro Plus 2019 R Retail" trong Share Key & Account.
  15. 25/4/19 lúc 14:03
   Chat Bot: Junko là thành viên mới nhất của Diễn đàn. Hãy chào mừng!
   25/4/19 lúc 14:04
   Anonyviet @ Anonyviet: Alo alo
   25/4/19 lúc 14:09
   Binzz @ Binzz: ?
   25/4/19 lúc 14:09
   quangtuan @ quangtuan: ề lố
  16. 25/4/19 lúc 14:10
   Chat Bot: quangtuan đã rời khỏi phòng
  17. 25/4/19 lúc 14:31
   Chat Bot: Nhanchu là thành viên mới nhất của Diễn đàn. Hãy chào mừng!
  18. 25/4/19 lúc 15:20
   Chat Bot: orzerc là thành viên mới nhất của Diễn đàn. Hãy chào mừng!
  19. 25/4/19 lúc 17:07
   Chat Bot: Binzz đã mở chủ đề mới là "Mobifone nhận giấy phép thử nghiệm 5G" trong Tin Tức CNTT.
  20. 25/4/19 lúc 20:41
   Chat Bot: Binzz đã mở chủ đề mới là "VNNIC ngừng tiếp nhận đăng ký tên miền .VN" trong Tin Tức CNTT.

  Bạn chưa được cấp quyền để sử dụng Chat.