Giúp đỡ | Piteam.vn Diễn Đàn Công Nghệ
 1. chúng tôi đã cho phép người dùng thay đỗi đa giao diện. vui lòng kéo xuống dưới cùng

  Thông báo : chúng tôi đã change tên miền Piteam.vn , tên miền củ vẫn có thể sử dụng để truy cập, những sẽ bị chuyễn hướng qua tên miền chính ,

  Claim Key
  Upgrades Profile to VIP

  Các vấn đề khác bạn có thể truy cập vào đây với những câu hỏi ngoài việc kích hoạt win và office

Giúp đỡ

Các lệnh khi Chat

Quyền hiện tại của bạn cho phép được sử dụng các lệnh Chat sau:

 • /user
 • /clear

Bạn đã biết?

 • If you hover over the user count text in chat rooms list, you can see who's chatting in that room.
 • Nếu bạn click vào tên của thành viên trong danh sách Chat, bạn có thể "tag" thành viên đó.