Share Full Code Bán Hàng Đẹp Chuẩn Seo 2019

  • Người tạo chủ đề Kẻ Ngu Dốt
  • Ngày bắt đầu
K

Kẻ Ngu Dốt

Guest
<div class="bbWrapper">Mã nguồn Ecshop full mod. Lang việt<br /> Demo : <a href="http://sinhvienit.net/goto/?http%3A%2F%2F301audio.com" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener">http://301audio.com</a><br /> <a href="https://piteam.vn/attachments/view301audio-jpg.388/" target="_blank"><img src="https://vn-cntt.com/data/attachments/0/390-73eec5abbdfac8db9e4851be28dc69cf.jpg" class="bbImage " style="" alt="view301audio.jpg" /></a> <br /> Vào phpMyAdmin Import vào. File data là ( chosealv_301audi.sql )<br /> - Mở config.php trong thư mục data. chỉnh cho phù hợp với cài đặt<br /> Vậy là chỉ việc dùng thôi<br /> <a href="http://sinhvienit.net/goto/?http%3A%2F%2F301audio.com%2Fadmin" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener">http://301audio.com/admin</a><br /> User/pass: demo123456<br /> Donwload :</div>
 

Tệp đính kèm

K

Kẻ Ngu Dốt

Guest
<div class="bbWrapper"><blockquote class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote"> <div class="bbCodeBlock-title"> <a href="/goto/post?id=5581" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-5581">SMOD said:</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent"> Mã nguồn Ecshop full mod. Lang việt<br /> Demo : <a href="http://sinhvienit.net/goto/?http%3A%2F%2F301audio.com" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener">http://301audio.com</a><br /> <a href="https://piteam.vn/attachments/388/" target="_blank">Xem tập tin đính kèm 388</a><br /> Vào phpMyAdmin Import vào. File data là ( chosealv_301audi.sql )<br /> - Mở config.php trong thư mục data. chỉnh cho phù hợp với cài đặt<br /> Vậy là chỉ việc dùng thôi<br /> <a href="http://sinhvienit.net/goto/?http%3A%2F%2F301audio.com%2Fadmin" target="_blank" class="link link--external" rel="nofollow noopener">http://301audio.com/admin</a><br /> User/pass: demo123456<br /> Donwload : </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink"><a>Click to expand...</a></div> </div> </blockquote>người ta đổi pass web đề mô lại rồi em</div>
 
  • Like
Reactions: hpdtruong